Du er her: Startsiden arrow Referanser
Referanser Utskrift E-post

Referanser/utførte oppdrag - lite utdrag av hva vi har utført:


Tidsrom
Prosjekt
Oppdragsgiver
Verdi
2007 - 2008Tautra Omsorgsboliger grunnarbeiderBygg Gros AS2,5 mill
2007 - 2008nytt boligfelt 20 tomter kommunal teknisk anlegg Kystferie AS4 mill
2006 - 2007grunnarbeider nytt terminalbygg for helikopter og fly Gl Bygg 20 mill
2006- 2007Utbedring RV 76 Aunlia 1220 meter lang Tosenveien Statens Vegvesen7,6 mill
2006Grunnarbeider forretningbygg Spar Brønnøysund Søren Nielsen Eiendom AS 1,6 mill
2005 – 2006Fylling til parkering og terminal, Brønnøysund flyplassAvinor1,7 mill
2005Avløpsanlegg Brønnøy kommune1,4 mill
2002 – 2006 Opparbeidelse stortomter, Kløvermarka Forskjellige 4,96  mill
2005Grunnarbeider Tilrem Sekundærstasjon, kraftstasjonElmar Svendsen/Helgelandskraft 1,4 mill
20059 boligtomter Buskhammeren boligfelt BergHedalm Boliger 1 mill
2005 – 1999Opparbeidelse Kløvermarka Boligfelt, Brønnøy Tomteselskap  AS48 mill
2004 – 2005 - Opparbeidelse Industritomt Egen regi 16 mill
2004Opparbeidelse industritomt Søren Nilsen AS 2,5 mill
2004Grunnarbeider, Hilstad Skole Hommelstø Brønnøy Kommune 1,3 mill
2003Bygging 580 meter industrivei Brønnøy Kommune2,3 mill
2003 - 2004Tomtearbeider Kløvermarka Barnehage Kløvermarka Barnehage AS0,9 mill
2003Grunnarbeider, Irishjørnet Brønnøysund Helgeland Industrier AS0,8 mill
2002 – 2003Bygging ny riksveg 2,6 km RV 76 Akselberg Brønnøy Kalk AS12,55 mill
2002 – 2003Ny kabeltrase, Tilrem – Mosheim Helgelandskraft AS1,5 mill
2002Sprengning AkselbergBrønnøy Kalk AS0,4 mill
2002Tomtearbeider 6 leiligheter Toft Toft Utvikling AS0,4 mill
2001 – 2002Grunnarbeider, blokk i KløvermarkaBrønnøy Eiendom AS1,3 mill
2001Grunnarbeider for rekkehus, 16 leiligheterNordbohus Brønnøy AS0,5 mill
2000Boligtomter Hestøyrabben BrønnøysundNordbohus Brønnøy AS0,2 mill
2000Knusing av fjell, fin og grovknuser VegaStatens Vegvesen 0,8 mill
2000Gjennfylling SalhusvatnetBrønnøy Kommune0,4 mill
1998- 1999Kalktransport Akselberg – Trovika 6 biler 2 skiftBrønnøy Kalk AS4,84 mill
1998 - 1999Utsprening for inntakskum Ylvingen

Råknes Fisk AS

0,5 mill
1997 – 1999Utbygging anleggsvei/vei Less RemannBrønnøy Kalk AS27 mill
1998Sortering søppel Brønnøy LufthavnBrønnøy Kommune 
1998Grunnarbeider SHMIL avfallsanleggSHMIL4 mill
1997 – 1998Utvidelse Brønnøy Lufthavn Brønnøy Kommune10 mill
1997 – 1998Utbygging boligfelt 72 tomter Salhusmarka SørBrødrene Aakerøy6 mill
1996 – 1997Grunnarbeider Nordhus SkoleBrønnøy Kommune1,9 mill
1996Vei i forbindelse ferjeleie BrasøyaStatens Vegvesen4 mill
1996Oppstart kalkbrudd Akselberg Norsk Marmor  
1995Grunnarbeider Helgeland IndustrierHelgeland Industrier AS 1 mill
1993 – 1994Utbygging boligfelt 54 tomter Seljeholmen Brønnøy Tomteselskap AS5,9 mill
1993Bygging av ny dam på fjellet, StorvatnetHelgelandskraft AS3,9 mill
1992 – 1993Opparbeidelse tomt, nytt adm og verksted byggEgen regi15 mill
1992 – 1993Totalentreprise hotellanlegg Kystferie Kystferie AS15 mill
1992 – 1993Tomtearbeider, ungdomskole Brønnøysund Brønnøy Kommune6,6 mill
1988 – 1992Opparbeidelse Havnegata Brønnøysund Brønnøy Kommune 10 mill
1988Grunnarbeid og betongarbeid Havneterminalen Brønnøy Havnevesen10 mill
1987

Opparbeidelse Laukholmen Boligfelt

Ottar Kristoffersen eftf AS  
1987Opparbeidelse ferjeleie IgerøyStatens Vegvesen  
1986Opparbeidelse av kai I/S Kaianlegg SalhushavnSøren Nielsen AS  
1985 – 1986Bygd Rorsundet BruVega Kommune 4,84 mill
1984Grunnarbeider LøsøreregisteretSøren Nielsen AS