Du er her: Startsiden arrow Datterselskap
Datterselskap
Konsernet Ottar Kristoffersen Eftf. AS Utskrift E-post

Firma har følgende datterselskap:

Kystferie AS

Image På Nordøya ble det i 1992 oppført et hotellkompleks i bryggestil, med 23 leiligheter i fra 36 til 65 m2. I tillegg har anlegget fellesarealer som restaurant, naust/møterom og store utearealer som er opparbeidet. Hotellvirksomheten opphørte i 1998, og har vært utleid til andre aktiviteter etter dette.

i 2006 kjøpte selskapet øvre side av Nordøya i tillegg til tomtegrunn til ekisterende bygningsmasse, totalt 25 dekar. Tomteområdet er under opparbeidelse og det er innregulert 19 boligtomter.
Boligfeltet har en unik beliggenhet med utsikt i all retninger, kort vei til friluftsområde, planlagt naustområde og småbåthavn mot Kjerkvalen.

Det er solgt 8 boligtomter av totale 19 stk.

Interessert i boligtomt ta kontakt med Fridhild Kristoffersen. Tlf 75 00 73 00

Brønnøy Eiendom AS

Selskapet ble etablert i 2001, det ble i 2002 bygd 24 blokkleiligheter i Kløvermarka. Prosjektet ble avsluttet i 2003.
Nå bygger vi 8 leiligheter på 68 m2 på Tettingveien 5. Leilighetene er ferdig i løpet av januar – februar 2008. 5 solgte pr i dag.
Flotte, lyse leiligheter med gangavstand til to fine matvarebutikker og møbelforretning.
Interessert i leilighet i Tettingtunet Borettslag?:
Ta kontakt med Oddny Helen K Pettersen 


Kløvermarka Boligfelt

Oppstartet i 1999, boligområde på 270 dekar. Beregnet ca 600 boenheter i området og pr i dag er det vel 200 enheter som er bygd eller er under bygging.
I Kløvermarka kan vi tilby variert tomtetilbud, alt fra tradisjonelle eneboligtomter, blokk – og terassetomter, sentrumstomter med stor variasjoner i valg av løsninger for småhusbegynnelse. Det er etablert barnehage i området, med plass ca 60 barn.

 

Feltet er ferdig opparbeidet, med asfalt, gatelys og kommunal teknisk.  Boligfeltet har store fellesareal som: lekeplass, kvartalslekeplass, parkområde, ballslette, og det vil bli etablert kai område og torg. Kun 6 eneboligtomter ledig.

Interessert: Ta kontakt med Vidar Kristoffersen 75 00 73 00

Brønnøy Tomteselskap AS

Etablert i 1991 Hovedformål å utvikle boligområder på Sør Helgeland.
Selskapet har utviklet følgende boligfelt:

Seljeholmen Boligfelt, 54 bolig og rekkehustomter på Salhus. Utviklet og opparbeidet i perioden 1993 – 1995. Alle tomter er solgt og feltet fremstår som et velorganisert og veletablert område med mange flotte hus.

Telegrafen AS

50 % eiet av OK, rest 50 % eies av Coop Sør Helgeland
Utleie av Telegraf-bygget i sentrum av Brønnøysund